چاپ خبر
دبیرستان دوره اول فرزانگان یک چهارشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
رسالت حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا مرداد 1401

قسمت اول  :رسالت حضرت زینب (س) در عاشورا

تهیه کنندگان :( مهرسا لشکر بلوکی و عسل درخشان ) اعضاءانجمن های اجرایی ، هنری دبیرستان فرزانگان یک دوره اول

 

قسمت دوم  :رسالت حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا  -در حمایت از امام سجاد (ع

تهیه کنندگان :( مهرسا لشکر بلوکی و عسل درخشان ) اعضاءانجمن های اجرایی ، هنری دبیرستان فرزانگان یک دوره اول

قسمت سوم:رسالت حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا _ حضرت زینب(س) پیام رسان کربلا

تهیه کنندگان :( مهرسا لشکر بلوکی و عسل درخشان ) اعضاءانجمن های اجرایی ، هنری دبیرستان فرزانگان یک دوره اول

 

قسمت چهارم :🏴رسالت حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا

عزاداری  برای امام حسین (ع)

السلام  علیک یا اباعبدالله الحسین

تهیه کنندگان :( مهرسا لشکر بلوکی و عسل درخشان ) اعضاءانجمن های اجرایی ، هنری دبیرستان فرزانگان یک دوره اول

قسمت پنجم :🏴رسالت حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا

زینب (س) قافله سالار اسرای کربلا

السلام  علیک یا اباعبدالله الحسین*

تهیه کنندگان :( مهرسا لشکر بلوکی و عسل درخشان ) اعضاءانجمن های اجرایی ، هنری دبیرستان فرزانگان یک دوره اول

 

قسمت ششم ( آخرین قسمت :🏴) رسالت حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا

نقش حضرت زینب در جاودانگی قیام کربلا

السلام  علیک یا اباعبدالله الحسین

تهیه کنندگان :( مهرسا لشکر بلوکی و عسل درخشان ) اعضاءانجمن های اجرایی ، هنری دبیرستان فرزانگان یک دوره اول

 

انتهای پیام/.