چاپ خبر
دبیرستان دوره اول فرزانگان یک سه‌شنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۱
مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی شهریور 1401
مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی محور زبان انگلیسی
✅ ویستا قدسی و رزا رضاسلطانی
✅ محل برگزاری اصفهان، اردوگاه شهید بهشتی
انتهای پیام/.