چاپ خبر
دبیرستان دوره اول فرزانگان یک دوشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
بازدید دانش آموزان پایه نهم از شرکت کارخانجات داروپخش در راستای معرفی مشاغل و انتخاب رشته
بازدید
 ⚜دانش آموزان پایه نهم کلاس ۹.۱⚜
 از  شرکت کارخانجات داروپخش
 در راستای معرفی مشاغل و انتخاب رشته
انتهای پیام/.