به نام خداوند جان و خرد
 
جشنواره دانش آموزی افرا، با هدف پرورش قدرت حل مسئله و ذهن پرسشگر و همچنین تقویت مهارتهای پژوهشی در راستای پرورش دانش آموزان پژوهش محور با رویکرد رقابتی،
توسط دبیرستان فرزانگان1 تهران (دوره اول)  پایه ریزی شده است.
 
این جشنواره، در موضوعات اصلی فلسفه، و جایگاه فلسفه در فناوری و پزشکی برگزار می شود.
دانش آموزان شرکت کننده ابتدا در این سه موضوع آموزش دیده و سپس موضوع خود را با راهنمایی یک دبیر راهنما انتخاب می نمایند و وارد مرحله آموزش مهارتی می گردند. در نهایت خروجی کار آنها توسط داوران کمیته علمی و کمیته آموزش، داوری شده و در روز اختتامیه جوایزی به دانش آموزان برگزیده اعطا خواهد شد.
 
اهداف عمومی جشنواره
آشنایی دانش آموزان با مفاهیم مختلف در حوزه های فلسفه، فناوری و پزشکی
آموزش مفاهیم جذاب در این حوزه ها
آموزش مهارت پرسشگری و تحقیق و پژوهش
آموزش مهارت حل مسئله 
 
 
مراحل اجرایی و برنامه زمان بندی دومین دوره جشنواره

گام اول: ثبت نام شرکت کنندگان از تاریخ 1 مهر­ماه الی 15 مهر­ماه 1401

گام دوم: شرکت در برنامه «دموی موضوعات جشنواره» در تاریخ 21 مهر­ماه 1401

گام سوم:  انتخاب یکی از موضوعات جشنواره برای ادامه مسیر جشنواره با توجه به کسب شناخت در برنامه دموی موضوعات

گام چهارم: شرکت در سه کارگاه آنلاین مهارت ­آموزی محورها، از 1 آبان­ماه تا 1 آذرماه 1401

گام پنجم: شرکت در کلاس­ آنلاین موضوع انتخابی در گام سوم،  از 4 آبان­ماه تا 2 آذرماه 1401، در 5 جلسه

گام ششم: ارسال عنوان تحقیق و پروپوزال تا 15 آذرماه 1401

گام هفتم: ارسال آثار نهایی تا 10 بهمن ­ماه 1401

گام نهایی: داوری آثار و اعلام برگزیدگان 15 اسفندماه 1401