راهنمای شماره تلفن های داخلی دبیرستان
 
بزرگراه کردستان ، چهارراه آ اس پ ، نبش شیراز جنوبی ، دبیرستان فرزانگان یک تهران دوره اول
 
شماره تماس: 88032570 - 88607427
 
نقشه